De grand cru onder de wijnkelders

VooronderzoekWij passen voor aanvang van de bouw grondig vooronderzoek toe. Risico’s en het gebruik van het materieel worden hierbij ingeschat. Er worden beschermende maatregelen voor de omgeving getroffen, ten behoeve van alle werkzaamheden.

Een beknopt overzicht van wat tijdens het vooronderzoek wordt onderzocht:

Samenstelling grond

Aan de hand hiervan wordt bepaald of tijdelijke bekisting noodzakelijk is.

Type vloerNoodzakelijkheid van bronbemaling (afvoer van grondwater)

Er wordt gekeken naar de hoogte van de grondwaterstand.

Type fundering

Het huis kan een fundering op staal hebben of een fundering op palen. Aanvullende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn om de stabiliteit van de woning te waarborgen.

Plaats van de funderingsbalken en leidingwerk

Het type Helicave moet passen tussen de funderingsbalken en de aanwezige leidingen; soms dienen er aanpassende werkzaamheden plaats te vinden.

Nadat het vooronderzoek is afgerond, wordt er na aanvoer van materieel begonnen met de uitvoering. De totale uitvoering duurt, afhankelijk van de bodemgesteldheid, gemiddeld twee tot drie weken.Oude Veiling 4 Maasland
Postbus 254
3140 AG Maassluis
Telefoon (010) 599 18 18
info@wijnkelder.nl