De grand cru onder de wijnkelders

UitvoeringDe plaatsing van de Helicave is praktisch onder alle omstandigheden te realiseren: ongeacht de bodem, grondwaterstand of het vloertype van uw woning. De kelder is 100% waterdicht en het plaatsen gebeurt met minimale overlast.1
Uitgraven
De grond wordt, afhankelijk van de grondsoort en de bereikbaarheid, handmatig of met een kraan uitgegraven. Een tijdelijke bekisting draagt zorg voor de veiligheid tijdens het ontgraven. Een bemaling houdt de ontgraven ruimte vrij van water.installatie - uitgraven
2
Aanbrengen zandbed en beschermlaag
Het zandbed zorgt voor een vlakke en stabiele ondergrond waarop de kelder wordt geplaatst.installatie - aanbrengen bescherming
3
Aanbrengen waterdichte butylzak
Deze butylzak maakt het binnendringen van organismen en water onmogelijk.installatie - aanbrengen butylzak
4
Storten betonvloer
De fundering van de kelder wordt in de butylzak aangebracht.installatie - betonvloer storten
5
Plaatsen kelder-en trapelementen
Plaatsen kelder-en trapelementen.installatie - kelder en trapelementen plaatsen
6
Plaatsen dak en storten betonvloer
De mantelbuis voor elektriciteit en ontluchting wordt aangebracht.installatie - plaatsen dak en betonvloer storten
7
Aanhelen vloer
De vloer boven de kelder wordt constructief aangeheeld waardoor opdrijven van de kelder bij een hoge grondwaterstand wordt voorkomen.installatie - aanhelen vloer
8
Afwerking en bevestigen kelderluik
Aansluiten van elektriciteit voor verlichting en voor een eventueel elektrisch luik.installatie - afwerking en bevestiging luik
Oude Veiling 4 Maasland
Postbus 254
3140 AG Maassluis
Telefoon (010) 599 18 18
info@wijnkelder.nl